Kulturmorgonens Blogg:

Kulturmorgonens Blogg:

Aktuellt:

Lyft aktuellt i mediafrågor eller lyft något du känner för, men var varlig!

Vi kanske tillsammans kan skriva en insändare, men undvik då signatur.

Snälla kom igen!

Var tredje insändare får jag publicerad! Främst i TTELA.

Rehabiliteringsgarantin funkar ej

Socialt & Sysselsättning:Skapad av Ulf Jansson 18 dec, 2015 09:55

Riksrevisionen har granskat Rehabiliteringsgarantin och kommit med svidande kritik: Riksrevisor Margareta Åberg. Citat: Regeringen bör överväga att ändra rehabiliteringsgarantins utformning eller lägga ner den. Patienter drabbas när de får sen eller felaktig behandling som inte ökar chanserna för att de ska kunna börja arbeta igen. För samhället bidrar det till att kostnaderna för sjukfrånvaron fortsätter att öka. :Slut Citat.

Att inte bli hjälpt i initialskedet av sin sjukdom, att bli bollad runt och att sedan bli av med jobbet kan väl inte vara syftet med garantin, men det är vad som sker. Nu gäller det att återupprätta förtroendet för myndigheter och då främst Försäkringskassan!

En orsak till att insatserna inte fungerar lär vara att patienterna i många fall inte får någon kvalificerad första psykologisk bedömning och det gör det svårt att avgöra om patienten har rätt förutsättningar att bli hjälpt av behandlingen som ryms inom rehabiliteringsgarantin. Det är oftast lång väntetid till att komma igång med behandling, eftersom det inte finns tillräckligt med kvalificerade behandlare. En del landsting har upp till ett år till behandling.

Ett annat problem är att det inte går att avgöra om patienterna blir hjälpta av behandlingen eftersom rehabiliteringsgarantin inte har något krav på uppföljning.

Något bör göras åt den ökade psykiska ohälsan på arbetsmarknaden och att bara anlita SKL och FK är att missa målet och det kapitalt när arbetsmarknaden består av fler aktörer! Vad rapporten från Riksrevisionen visar är på ett misslyckande i en av Hörnpelarna i Arbetslinjen, ja så är det!  • Kommentarer(0)//prolog50.kulturmorgon.se/#post18