Kulturmorgonens Blogg:

Kulturmorgonens Blogg:

Aktuellt:

Lyft aktuellt i mediafrågor eller lyft något du känner för, men var varlig!

Vi kanske tillsammans kan skriva en insändare, men undvik då signatur.

Snälla kom igen!

Var tredje insändare får jag publicerad! Främst i TTELA.

Hjälp på Psykakuten

Politik & Media:Skapad av Ulf Jansson 12 dec, 2015 02:04

När eventuellt blivande patient eller tecknad patient på psykosmottagning ringer mottagningen för råd eller hjälp slussas inte alltid patienten vidare utan kan få rådet att ta kontakt med akutmottagning eller att sjuksköterska ringer upp under dagen och ibland kan det ske att en telefontid bokas då läkare ringer upp veckan därpå.

En förändring av rutiner hos den Psykiatriska Öppenvården måste ske omgående då Patient först möter Sekreterare vid kontakt och sekreteraren ibland väljer att inte slussa vidare. Denne sekreterare har oftast inte specialistutbildning inom Psykiatri och detta kan få ödesdigra konsekvenser för all framtid då patienten kan ha insjuknat i livshotande sjukdom. Patienten kan också vara en fara för andra och måste då omedelbart få vård.

Modern psykosvård går idag ut på att dämpa hallucinationer och/eller dämpa övertro på sig själv, maktkänslor, plus som Socialstyrelsen rekommenderar hjälp till egenvård och stöd på olika sätt, tillexempel daglig verksamhet och Hemtjänst, men som inte alltid sker, för här handlar det om kommunerna.

Att då möta sekreterare är ohållbart då ingen annan kontakt från patientens sida ibland inte tas. Vid akut insjuknande ska kontakt tas med akutintag på Klinik. Att be en patient som tillexempel är psykotisk själv kan ta kontakt med akuten är förkastligt då patienten kan sakna verklighetsförankring.

Om mot alla odds att insjuknad hamnar på akutmottagning kan hen bli sittande flera timmar, medan paranoyjan inträder, i väntan på läkarbedömning. Insjuknad blir allt som oftast hemskickad, för i praktiken är alltid en Psykosslutenvårdsavdelning fullbokad!

I krisen, för det är oftast krisartat, kan patienten utföra handlingar, som hen sedan blir dömd för och följden kan bli att hen, som kan vara ung, får sitta på Rättspsyk till sin ålders höst – så ser det ut anno 2015!

Ulf Jansson  • Kommentarer(0)//prolog50.kulturmorgon.se/#post17