Kulturmorgonens Blogg:

Kulturmorgonens Blogg:

Aktuellt:

Lyft aktuellt i mediafrågor eller lyft något du känner för, men var varlig!

Vi kanske tillsammans kan skriva en insändare, men undvik då signatur.

Snälla kom igen!

Var tredje insändare får jag publicerad! Främst i TTELA.

Sjukhälsotal och Psykisk ohälsa i VG

Socialt & Sysselsättning:Skapad av Ulf Jansson 03 dec, 2015 07:50

Enligt vad jag kan få fram har Västra Götaland en lägre andel grövre våldshandlingar utförda av psykiskt funktionsnedsatta än övriga riket. Särskilt Storstockholm är utsatt där det exempel är vanligt att människor som sökt sig till S:t Görans Psykakut inte tas emot och att de sedan begår en våldshandling som förändrar livet för inblandade och deras närstående för all framtid och i vissa fall med dödlig utgång.

Som en parantes kan sägas att bara 7 procent av grövre våldshandlingar begås av psykiskt störda!

Nu tenderar Västragötalandsregionens sjukhus ta efter S:t Göran då det minskats på antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Politikerna i Västra Götalandsregionen tycks ha upptäckt att de har fler sjukhusplatser för personer med psykiatrisk diagnos än övriga riket. Här ser politikerna sin chans till att flytta över ännu mer pengar till dem som gapar mest och patienter med psykiatrisk diagnos brukar inte vara så röststarka! En person som inte hörs och syns i Media finns inte.

Att sedan sätta ihop samband mellan orsak och verkan är professionens uppgift och här har Socialstyrelsen en oerhört viktig roll, men här finns också det nuvarande samhällets akilleshäl att en mindre summa pengar ska räcka till fler hål att stoppa i.

Om man ser till dem som är i stort behov av hjälp betalar de idag en mycket högre andel både skatt och avgifter för sin vård och omsorg än de som idag har eget kapital eller har en anställning. Här har skett en dramatisk förskjutning det senaste decenniet till den sjukes nackdel.

I sagornas Värld är Robin Hood en hjälte och det omvända avskydd som pesten, men i den verkliga Världen lovordas minskade skatter för tjänst och för kapitalet av halva väljarkåren medan mina vänner får stå med mössan i hand eller plocka brödsmulorna från parkettgolven. Inga skatter ingen Välfärd vilket även gäller anno 2015!

Hur ska det bli med vården för den dramatiskt ökande andelen med psykisk ohälsa, som dessutom blir sjuka av jobbet? Finns vård att erbjuda och till den så viktiga återhämtningen – jag undrar?  • Kommentarer(0)//prolog50.kulturmorgon.se/#post16