Kulturmorgonens Blogg:

Kulturmorgonens Blogg:

Aktuellt:

Lyft aktuellt i mediafrågor eller lyft något du känner för, men var varlig!

Vi kanske tillsammans kan skriva en insändare, men undvik då signatur.

Snälla kom igen!

Var tredje insändare får jag publicerad! Främst i TTELA.

Funktionshinderrörelsens info

Politik & Media:Skapad av Ulf Jansson 17 nov, 2015 15:45

Funktionshinderrörelsen behöver gå igenom en rännesans där man fokuserar på Information och Intressepolitik vilket genererar mångfalt tillbaka i form av bättre beslutsunderlag för beslutsfattare, vård & omsorg, tillexempel tillgänglighet och ökad medlemskår.

Arbetsmarknaden skulle då kunna anpassas bättre med mer anpassad teknik och ett bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadsstöd för arbetshandikappade plus en mer generell lösning för alla dem som ”inte riktigt når fram”.

Om funktionshinderrörelsen lade ännu mer krut på info och intressepolitik skulle Socialstyrelsen och Försäkringskassan få bättre information om funktionsnedsattas faktiska liv och leverne samtidigt som ALMI avsevärt kunde förbättra sitt arbete.

Som det är nu genererar de flesta funktionshinderföreningar tjo och tjim för en åldrande medlemskår. En annan orsak är samhällets minskade bidrag och insatser till föreningar för och med personer med funktionsnedsättningar.

Att sedan de åldrande styrelserna inte vill stöta sig med omsorgspersonal och andra samhällsaktörer är ett oerhört allvarligt problem och följden i praktiken är att demokratin urholkas då nästan enbart friska personer hörs och syns i media.

Vad funktionshinderföreningarna bör satsa på är ökad samhällsinformation och öka påverkansarbetet mot politiker, andra beslutsfattare och det allmänna.

Javisst är kamratstödet oerhört viktigt för funktionsnedsatta att få träffa likasinnade vilket ökar välmåendet och samtidigt minskar vård och omsorgsbehovet avsevärt, men förtar inte att funktionshinderrörelsen bör fokusera på yngre potentiella medlemmar och de eftersträvar debatt och info. Här kan funktionshinderrörelsen göra en jätteinsats – gör det!  • Kommentarer(0)//prolog50.kulturmorgon.se/#post11