Kulturmorgonens Blogg:

Extrenism-och Framlingsfientlighet som motarbetasPolitik & Media:

Skapad av Ulf Jansson 26 dec, 2015 12:40

Danmark har en handlingsplan mot vad man kallar ”Radikalisering”. Det handlar egentligen om extremister med militanta åsikter mot det västerländska tänkandet och vår samhällsstruktur. Ett av förslagen går ut på är att i fängelser förändra intagnas tankar om samhället. Det som egentligen kan vara orsaken till att man hamnat inom lås & bom.

När det arbetas från främst Säkerhets-och Polishåll handlar det om att det är individen som det är fel på och ska förändras medan det i en Socialarbetares ögon talas det om arbetslöshet, segregering och socialt utanförskap.

En av punkterna i handlingsplanen går ut på att fältarbetare ska tala en sextonåring till rätta som inte kommer in i Gymnasiet, ser en framtid i fattigdom och bostadslöshet samtidigt som den äldre kompisen bär en Rolex på handleden och åker BMW. Då figurerar 2 val – Kriminalitet eller Syrien?

Nu tycks det handla om den enskildes rätt till det egna valet. I detta egna kan mycket gå fel och det har det gjort också!

Samtidigt i Sverige efterlyses IS-planer ute i kommunerna där främst rekrytering, förebyggande säkerhet och samhällsskydd bör beaktas.

Men ännu är inte kriget här och om det händer får vi inte stå handfallna. Ja nu behövs en mobilisering här hemma i samordning i Samhället i stort och intensiering av FRA och Säkerhetstjänst, men även ute i kommunerna, samtidigt med ökad krisberedskap.

Det går för det mesta snett när Polisen blir tongivande, som i Danmark, i utredningar av samhällsmässig art. Låt oss inte upprepa misstagen här hemma!Neuroforskningens åverkanPolitik & Media:

Skapad av Ulf Jansson 26 dec, 2015 12:15

I Funktionshinderrörelsen finns delade åsikter om Neuroforskningen och dess innovationer när den tillämpas och utvecklas. Den ena gruppen menar ”Har inte jag rätt att få finnas till”! Dan andra ”Tänk om vi sluppit besvären med vår dotter”! Nu har vi ju också Läkareden Bota-Lindra-Rädda som grädde på mackan.

Vi måste värna om livets helgd där liv är okränkbart och här kommer neuroforskningen in som kan vara motsatsen. Det började med kuvösen för 60 år sedan och det är jag glad för då många räddas och vissa får ändå en funktionsnedsättning. Nu idag föds nästan ingen med ryggmärgsbråck och 95 % av alla föräldrar väljer abort framför att deras barn får Down Syndrom. Ser Vi i ett längre perspektiv kommer Vi bli allt mer likriktade där alla är lika till kropp, psyke och själ och elitmänniskan är född.

Neuroforskningen leder faktiskt hit och här måste Vi ta debatten Nu inte om 10 år för Då kan det vara försent då hela Världen anammat Neuroforskning som en möjlig väg till ett billigare alternativ framför Särskolan, en stor del av vården och omsorgen.

Att ha funktionsnedsatta personer på gator och torg berikar samhället och dess individer, men neuroforskningen kan leda till att funktionsnedsatta personer mer eller mindre försvinner ur gatubilden. Hur kommer samhället klara denna förändring vilket har samma syfte som Nazitysklands frenologi.

Om 100 år kommer man se 2000 talet som ett stort misslyckande, då vi inte drog nytta av lärdomar, om Vi inte sätter gränser för vad Vi får göra för ingrepp i Livets kärna Cellen, för när hela länders populationer är stöpta i samma form så kommer de psykiska sjukdomarna ta vid i stället och det hos så många fler än de 20 % som i dag ses som funktionsnedsatta.

Vi måste ha lagar och förordningar för vad läkare och andra får göra eller inte får göra för förändringar av nutidsmänniskan och det måste ske inom ett kort tidsperspektiv som några år. Så skrid till verket gott folk ta debatten, reagera nu och fundera på hur det vore om Vi Alla var lika!?

Ulf JanssonRehabiliteringsgarantin funkar ejSocialt & Sysselsättning:

Skapad av Ulf Jansson 18 dec, 2015 09:55

Riksrevisionen har granskat Rehabiliteringsgarantin och kommit med svidande kritik: Riksrevisor Margareta Åberg. Citat: Regeringen bör överväga att ändra rehabiliteringsgarantins utformning eller lägga ner den. Patienter drabbas när de får sen eller felaktig behandling som inte ökar chanserna för att de ska kunna börja arbeta igen. För samhället bidrar det till att kostnaderna för sjukfrånvaron fortsätter att öka. :Slut Citat.

Att inte bli hjälpt i initialskedet av sin sjukdom, att bli bollad runt och att sedan bli av med jobbet kan väl inte vara syftet med garantin, men det är vad som sker. Nu gäller det att återupprätta förtroendet för myndigheter och då främst Försäkringskassan!

En orsak till att insatserna inte fungerar lär vara att patienterna i många fall inte får någon kvalificerad första psykologisk bedömning och det gör det svårt att avgöra om patienten har rätt förutsättningar att bli hjälpt av behandlingen som ryms inom rehabiliteringsgarantin. Det är oftast lång väntetid till att komma igång med behandling, eftersom det inte finns tillräckligt med kvalificerade behandlare. En del landsting har upp till ett år till behandling.

Ett annat problem är att det inte går att avgöra om patienterna blir hjälpta av behandlingen eftersom rehabiliteringsgarantin inte har något krav på uppföljning.

Något bör göras åt den ökade psykiska ohälsan på arbetsmarknaden och att bara anlita SKL och FK är att missa målet och det kapitalt när arbetsmarknaden består av fler aktörer! Vad rapporten från Riksrevisionen visar är på ett misslyckande i en av Hörnpelarna i Arbetslinjen, ja så är det!Hjälp på PsykakutenPolitik & Media:

Skapad av Ulf Jansson 12 dec, 2015 02:04

När eventuellt blivande patient eller tecknad patient på psykosmottagning ringer mottagningen för råd eller hjälp slussas inte alltid patienten vidare utan kan få rådet att ta kontakt med akutmottagning eller att sjuksköterska ringer upp under dagen och ibland kan det ske att en telefontid bokas då läkare ringer upp veckan därpå.

En förändring av rutiner hos den Psykiatriska Öppenvården måste ske omgående då Patient först möter Sekreterare vid kontakt och sekreteraren ibland väljer att inte slussa vidare. Denne sekreterare har oftast inte specialistutbildning inom Psykiatri och detta kan få ödesdigra konsekvenser för all framtid då patienten kan ha insjuknat i livshotande sjukdom. Patienten kan också vara en fara för andra och måste då omedelbart få vård.

Modern psykosvård går idag ut på att dämpa hallucinationer och/eller dämpa övertro på sig själv, maktkänslor, plus som Socialstyrelsen rekommenderar hjälp till egenvård och stöd på olika sätt, tillexempel daglig verksamhet och Hemtjänst, men som inte alltid sker, för här handlar det om kommunerna.

Att då möta sekreterare är ohållbart då ingen annan kontakt från patientens sida ibland inte tas. Vid akut insjuknande ska kontakt tas med akutintag på Klinik. Att be en patient som tillexempel är psykotisk själv kan ta kontakt med akuten är förkastligt då patienten kan sakna verklighetsförankring.

Om mot alla odds att insjuknad hamnar på akutmottagning kan hen bli sittande flera timmar, medan paranoyjan inträder, i väntan på läkarbedömning. Insjuknad blir allt som oftast hemskickad, för i praktiken är alltid en Psykosslutenvårdsavdelning fullbokad!

I krisen, för det är oftast krisartat, kan patienten utföra handlingar, som hen sedan blir dömd för och följden kan bli att hen, som kan vara ung, får sitta på Rättspsyk till sin ålders höst – så ser det ut anno 2015!

Ulf JanssonSjukhälsotal och Psykisk ohälsa i VGSocialt & Sysselsättning:

Skapad av Ulf Jansson 03 dec, 2015 07:50

Enligt vad jag kan få fram har Västra Götaland en lägre andel grövre våldshandlingar utförda av psykiskt funktionsnedsatta än övriga riket. Särskilt Storstockholm är utsatt där det exempel är vanligt att människor som sökt sig till S:t Görans Psykakut inte tas emot och att de sedan begår en våldshandling som förändrar livet för inblandade och deras närstående för all framtid och i vissa fall med dödlig utgång.

Som en parantes kan sägas att bara 7 procent av grövre våldshandlingar begås av psykiskt störda!

Nu tenderar Västragötalandsregionens sjukhus ta efter S:t Göran då det minskats på antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Politikerna i Västra Götalandsregionen tycks ha upptäckt att de har fler sjukhusplatser för personer med psykiatrisk diagnos än övriga riket. Här ser politikerna sin chans till att flytta över ännu mer pengar till dem som gapar mest och patienter med psykiatrisk diagnos brukar inte vara så röststarka! En person som inte hörs och syns i Media finns inte.

Att sedan sätta ihop samband mellan orsak och verkan är professionens uppgift och här har Socialstyrelsen en oerhört viktig roll, men här finns också det nuvarande samhällets akilleshäl att en mindre summa pengar ska räcka till fler hål att stoppa i.

Om man ser till dem som är i stort behov av hjälp betalar de idag en mycket högre andel både skatt och avgifter för sin vård och omsorg än de som idag har eget kapital eller har en anställning. Här har skett en dramatisk förskjutning det senaste decenniet till den sjukes nackdel.

I sagornas Värld är Robin Hood en hjälte och det omvända avskydd som pesten, men i den verkliga Världen lovordas minskade skatter för tjänst och för kapitalet av halva väljarkåren medan mina vänner får stå med mössan i hand eller plocka brödsmulorna från parkettgolven. Inga skatter ingen Välfärd vilket även gäller anno 2015!

Hur ska det bli med vården för den dramatiskt ökande andelen med psykisk ohälsa, som dessutom blir sjuka av jobbet? Finns vård att erbjuda och till den så viktiga återhämtningen – jag undrar?Ny Decemberöverenskommelse kanskePolitik & Media:

Skapad av Ulf Jansson 23 nov, 2015 21:47

Politiker i framkant vill gärna påskina valresultatet från 18 September 2014 som orsaken till parlamentariskt läge.

Att indirekt skylla på Väljarna är inte så lyckat då de inte röstade i Riksdagen i början av December 2014 och valde en Alliansbudget plus exempelvis Riksdagens Talmän där Kent Karlsson Sverigedemokraterna utsågs till 2:e vice Talman med stort inflytande över arbetet i Riksdagen.

Den situation som råder i Riksdagen orsakas av egoism och rofferi där varje parti ser sig som det enda rätta för Sverige in i framtiden.

En Riksdagsmans fattningsförmåga verkar inte kunna sträcka sig in i hur andra kan tänka och ha en annan fostran, erfarenhet och kunskap, så personen får en annan bild av verkligheten. Nej, man kan inte alltid utgå från att man själv är allena!

Nu börjar vi närma oss riksdagsomröstningar kring 2016 års budget och vad har vi att förvänta oss? Kan vi få så lite av Kristdemokraternas självpåtagna syn om hjälp från ovan eller det strikt korrekta nykonservatism med influenser från ett Teaparty?

Rådande Grundlag i form av Regeringsformen kanske bör ses över men därom är oppositionen tysta och här ligger det i alla, ja alla, Riksdagsmäns eget intresse ifrågasätta en konstitution som inte fungerar för det kan bli din tur nästa gång!

Hur har ni i Riksdagen funderat om Sverigedemokraterna får igenom sin budget och har ni inte haft tanken att SD är strategiskt överlägsna er? Här kan ni se i stjärnorna efter en duktig strateg ni Kristdemokrater, för sjunga ”ovan därs” lov kanske inte alltid hjälper.

Det är synd att Decemberöverenskommelsen inte blev prövad, ja nu är vi tillbaka på ruta noll och vi väntar med spänning!